45 quotes komik gradyasyon pou klas 2021 la (paske yo bezwen yon ri)

Pi Bon Non Yo Pou Timoun Yo

Gradye se estrès jan li ye-w ap deplase sou yon chapit konplètman nouvo nan lavi ou. Jete yon pandemi nan melanj la, ak tout santiman sa yo nan enkyetid ak ensètitid yo espesyalman anplifye pou klas 2021 la. Men pafwa yon ti imè (ak yon kado espesyal , wink wink) ka ede konbat sa yo, Oh mon Dieu sa kap pase tout bagay ap chanje ahhhh!! santiman yo. Tcheke quotes gradyasyon komik sa yo ki asire w ke yo aleje atitid la. Ekri yo nan yon kat, li yo nan a vityèl pati gradyasyon oswa voye yo bay yon sèl zanmi sa a ki reyèlman bezwen li. Nenpòt fason, ou pa ka ale mal ak kèk konsèy son ankò amizan soti nan Amy Poehler, Ellen DeGeneres ak Cardi B.

ki gen rapò : 51 kado gradyasyon kolèj pou klas 2020 laquotes komik gradyasyon 1

1. Si yo ka fè penisilin soti nan pen mwazi, yo ka asire w fè yon bagay soti nan ou. -Muhammad Aliquotes komik gradyasyon 2

2. W ap gradye nan kolèj. Sa vle di ke sa a se premye jou nan dènye jou nan lavi ou. Non, sa pa bon. Sa a se dènye jou premye jou lekòl la. Non, sa pi mal. Sa a se yon jou. -Andy Samberg

quotes komik gradyasyon 3

3. Si nan premye ou pa reyisi, chèche konnen si defisi a jwenn anyen. -William Lyon Phelps

quotes komik gradyasyon 4

4. Swiv pasyon ou, rete fidèl ak tèt ou, pa janm swiv chemen yon lòt moun sof si ou nan Woods yo epi w ap pèdi epi ou wè yon chemen Lè sa a, pa tout vle di ou ta dwe swiv sa. -Ellen DeGeneresquotes komik gradyasyon 5

5. Chè gradye pè m yo, ou pral antre nan peryòd ki pi ensèten ak sezisman nan lavi ou. -Lin-Manuel Miranda

quotes komik gradyasyon 6

6. Osi lontan ke dezi ou pou eksplore pi gran pase dezi ou pou pa vise, w ap sou bon chemen an. -Ed Helms

quotes komik gradyasyon 7

7. Pandan w ap antre nan mond lan, ou pa bezwen pè kesyone lidè w yo. Men, pa poze twòp kesyon nan yon sèl fwa oswa ki twò difisil paske lidè ou yo fatige ak/oswa eksitan. -Will Ferrellquotes komik gradyasyon 8

8.Yon moun ki pa janm ale lekòl gendwa vòlè nan yon machin machandiz; men si li gen yon edikasyon inivèsite, li ka vòlè tout ray tren an. -Theodore Roosevelt

quotes komik gradyasyon 9

9. Chak ane, anpil, anpil moun sòt gradye nan kolèj. Men, si yo ka fè li, se konsa ou kapab. -Jan Green

Kote gradyasyon komik Will Durant

10. Edikasyon se yon dekouvèt pwogresif pwòp inyorans ou. – Will Durant

Kote komik pou gradyasyon Cardi B

11. Felisitasyon epi pa kite okenn coronavirus ... pran yon moman espesyal nan men ou ... Asire w ou rechèch karyè ki se alantou lajan ou vle fè nan lavni. Epi asire w ou fè rechèch sou yon karyè ki tankou OK, 'Lè mwen fini epi mwen ale jwenn yon travay, èske travay sa a pral ede m peye dèt mwen nan kolèj? Èske sa pral ede m viv fason mwen vle a?’ - Cardi B

quotes komik gradyasyon 10

12. Yon seremoni gradyasyon se yon evènman kote oratè kòmansman an di plizyè milye elèv ki abiye ak bouchon ak ròb ki idantik ke 'endividyalite' se kle nan siksè. -Robert Orben

Komik gradyasyon site Neil Gaiman

13. Se pou nou gen bon konprann, paske mond lan bezwen bon konprann. Si ou pa ka gen bon konprann, pran pòz yo se yon moun ki gen bon konprann, epi answit jis konpòte yo tankou yo ta.- Neil Gaiman

quotes komik gradyasyon 11

14. Diskou kòmansman yo te envante lajman nan kwayans ke elèv ki soti nan kolèj pa ta dwe janm lage nan mond lan jiskaske yo te byen sedated. -Garry Trudeau

Komik gradyasyon site Napoleon Hill

15. Gwo peye ak ti responsablite se sikonstans ki raman jwenn ansanm.-Napoleon Hill

quotes komik gradyasyon 22

16. Lè mwen te laj ou, nou pa t gen entènèt la nan pantalon nou. Nou pa t menm gen entènèt la pa nan pantalon nou. Se konsa li te move. - Richard Costolo

Komik gradyasyon site Ann Landers

17. Granmèt la ban nou de bout: yonn pou nou chita, lòt la pou nou reflechi. Siksè depann de ki youn nou itilize pi plis. -Ann Landers

Komik gradyasyon site Fred Allen

18. Mwen te aprann lalwa tèlman byen, jou mwen te gradye mwen te lajistis nan kolèj, mwen te genyen ka a, epi mwen te reprann ekolaj mwen an.-Fred Allen

Komik gradyasyon site Amy Poehler

19. Eseye mete iPhones ou desann chak fwa nan yon ti tan epi gade nan figi moun yo. Figi moun ap di w bagay etonan.- Amy Poehler

quotes komik gradyasyon 16

20. Mwen pa janm kite lekòl mwen an entèfere ak edikasyon mwen an. -Mark Twain

Kote gradyasyon komik James E. Ryan

21. 'Chak ane nan gradyasyon, mwen oblije ofri kèk 'remak kout,' ki anjeneral pa osi kout jan yo ta dwe.' - James E. Ryan

quotes komik gradyasyon 24

22. Jis sonje, ou pa ka monte nechèl la nan siksè ak men ou nan pòch ou.'- Arnold Schwarzenegger

Gradyasyon komik site Milton Berle

23. 'Si opòtinite pa frape, bati yon pòt.'-Milton Berle

quotes komik gradyasyon 20

24. Sonje, lè li rive aplike pou travay, liv yo ye jije pa kouvèti yo.- Patricia Akins

Komik gradyasyon site George W. Bush

25. Pou moun nan nou ki te resevwa onè, prim ak distenksyon, mwen di byen fè. Ak elèv C yo, mwen di ou menm tou yon jou ka prezidan Etazini.-George W. Bush

sitasyon gradyasyon fuuny 17

26. Bagay malere, men vrèman enteresan sou lavi ou, se ke pa gen okenn kourikoulòm debaz. Tout plas la se yon ochwa. -Jon Stewart

Komik gradyasyon site Norm Crosby

27. Lekòl mwen an te tèlman difisil. Jounal lekòl la te gen yon seksyon nekroloji.– Norm Crosby

quotes komik gradyasyon 15

28. Wout siksè se toujou sou konstriksyon. -Lily Tomlin

Komik gradyasyon site Lawrence Lowell

29. Natirèlman, gen anpil konesans nan inivèsite: freshmen yo pote yon ti kras nan; granmoun aje yo pa pran anpil ale, kidonk konesans sòt de akimile.-Lawrence Lowell

Gradyasyon komik site Greg Tamblyn

30. Lè w gradye w ap mete yon bouchon ak yon ròb, men li se yon bon lide pou w mete yon bagay anba li tou.- Greg Tamblyn

Komik gradyasyon site Vidal Sassoon

31. Sèl kote siksè vini anvan travay se diksyonè a.-Vidal Sassoon

Komik gradyasyon site Robert Goheen

32. Si ou santi ke ou gen tou de pye yo plante sou tè nivo, Lè sa a, inivèsite a te echwe ou.- Robert Goheen

Komik gradyasyon site Carol Burnett

33. 'Nou pa sispann ale lekòl lè nou gradye.' Carol Burnett

Komik gradyasyon site George Foreman

34. Mwen panse dòmi se te pwoblèm mwen nan lekòl la. Si lekòl te kòmanse a 4:00 nan apremidi, mwen ta gradye nan kolèj jodi a.-George Foreman

Komik gradyasyon site Bill Watterson

35. Se konsa, ki sa li tankou nan mond reyèl la? Oke, manje a pi bon, men pi lwen pase sa, mwen pa rekòmande li. -Bill Watterson

Komik gradyasyon site Doug Larson

36. 'Pwoblèm nan aprann nan eksperyans nan se ke ou pa janm gradye.' Doug Larson

quotes komik gradyasyon 18

37. Si ou panse ou twò piti pou kapab efikas, ou pa janm te nan kabann ak yon moustik.- Bette Reese

quotes komik gradyasyon 23

38. Ou pral jwenn kle nan siksè anba revèy la.-Benjamin Franklin

quotes komik gradyasyon 19

39. Pi bon konsèy mwen ka bay nenpòt moun sou ale nan mond lan se sa a: Pa fè li. Mwen te deyò. Se yon dezòd.- Russell Baker

Komik gradyasyon site Michael Jordan

40. 'Mwen vle di nou tout vole. Yon fwa ou kite tè a, ou vole. Gen moun ki vole pi lontan pase lòt.’ — Michael Jordan

ki jan zonyon bon pou cheve
quotes komik gradyasyon 21

41. Bagay la sèlman ki te janm chita wout li nan siksè se te yon manman poul. -Sarah Brown

quotes komik gradyasyon 14

42. Lavi se yon enpwovizasyon. Ou pa gen okenn lide sa ki pral rive apre epi ou se sitou jis fè bagay yo pandan w ap avanse. -Stephen Colbert

quotes komik gradyasyon 12

43. Jou gradyasyon se difisil pou granmoun. Yo ale nan seremoni an kòm paran. Yo vin lakay yo kòm kontanporen. Apre venndezan ap fè pitit, yo pap travay. -Erma Bombeck

quotes komik gradyasyon 13

44. Wout siksè a chaje ak anpil espas pakin ki tante. -Will Rogers

Komik gradyasyon site Gary Bolding

45. Fanmi w yo trè fyè de ou. Ou pa ka imajine sans soulajman yo ap fè eksperyans. Sa a ta pi bon moman pou mande lajan.- Gary Bolding

Horoscope Ou Pou Demen